Epicentre Art Events
 

 

    Kaifi aur Main

A performance of 'Kaifi Aur Main' by Shabana Azmi & Javed Akhtar.

  
Performance Shabana Azmi & Javed Akhtar
  
  
  
Javed Akhtar Performance